Πρόσκληση της Ετήσιας Καταστατικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Πρόνοιας έτους 2018

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 453 ΑΘΗΝΑ 16/11/2018 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Τ.Π.Π.Ε.Α.Τ.Ε. Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 7 & 13 του Καταστατικού αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου…