ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ (Προέδρου Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΣΥ.Α.Τ.Ε.)

“Το Δ.Σ. και το προσωπικό του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητηρια για την απώλεια του γιού του συναδέλφου μας και Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΣΥ.Α.Τ.Ε. Αλέξανδρου Παπαϊωάννου. Αντί στεφάνου θα κατατεθεί δωρεά στον Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και παιδιού “Κιβωτός του κόσμου”. Η Πρόεδρος Δ.Σ Ακριβή Γιαννοπούλου ”…