ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΑΤΠΠΕΑΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από την Καταστατική Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια της καθολικής ψηφοφορίας που θα πραγματοποιηθεί στις 19/06/2023, για την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού του ΑΤΠΠΕΑΤΕ, ανακοινώνει τις προτεινόμενες προς τροποποίηση διατάξεις του Καταστατικού, όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκαν στην Καταστατική Γενική Συνέλευση της 13/05/2023 και οριστικοποιήθηκαν κατά…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 10-15.11.2022 – ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΊΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (LINK):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 10-15.11.2022 – ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

Aνακοίνωση των αρχαιρεσιών του ΤΥΠΑΤΕ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.  που αφορά τις ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ (30, 31 ΜΑΙΟΥ &  1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο στο κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link):

Κ.Ε.Ε.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΩΝ ΤΥΠΑΤΕ 2022